O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. KARTA MULTISPORT PLUS

VII. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
 2. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - składka 12 zł
 3. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 4. Polisa dla członków programu Bezpieczna Rodzina
VIII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE IX. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA X. PORADY PRAWNE
XI. KLUB ANTYMOBINGOWY
XII. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XIII. LINKI
 
Aktualności: Odpowiedz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie wzrostu wynagrodzen pracownikow szkolnictwa wyzszego i nauki w roku 2020
Aktualności

W odpowiedzi na Stanowisko wystosowane przez Radę Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało o dodatkowych środkach finansowych na podwyższenie wynagrodzeń pracowników nauki i szkolnictwa wyższego, które znalazły się w projekcie ustawy budżetowej – pismo w załączniku. Teraz czekamy na uchwalenie ustawy i podpisanie jej przez Prezydenta RP

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej ZNP w UŚ.

Wysany przez root dnia 10-02-2020 o godz. 12:48:42 (40 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Pikieta
AktualnościPikieta Łańcuch Światła Dla Edukacji 8 stycznia 2020 r. godz. 16.00 Katowice, Urząd Wojewódzki. Szczegóły w załaczniku.
Wysany przez root dnia 04-01-2020 o godz. 00:13:06 (35 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Zyczenia
Aktualności


W imieniu Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim składamy wszystkim naszym członkom najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą czasem spokoju i szczęścia, radości przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków. Niech Nowy Rok 2020 przyniesie wszelką pomyślność i pozwoli na spełnienie najskrytszych marzeń!

Aneta Trojanowska
Prezes Rady Uczelnianej
Wysany przez root dnia 19-12-2019 o godz. 14:56:57 (39 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Pismo
AktualnościW związku z licznymi zapytaniami do Sekretariatu ZNP dotyczącymi skrócenia czasu pracy w dniach 24 i 31 grudnia br. zamieszczamy pismo Związków Zawodowych w tej sprawie. Aneta Trojanowska Prezes RU ZNP
Wysany przez root dnia 18-12-2019 o godz. 10:27:56 (50 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyzszego i Nauki ZNP w sprawie podwyzek wynagrodzen pracownikow szkolnictwa wyzszego w roku 2020.
Aktualności

W dniu 6 grudnia 2019 r. Rada Szkolnictwa Wyższego i nauki podjęła uchwałę w sprawie stanowiska wobec braku w budżecie państwa środków na zapowiadane wcześniej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkolnictwa wyższego – treść w załączniku.

Wysany przez root dnia 12-12-2019 o godz. 14:42:51 (56 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Karta MultiSport Plus od stycznia 2020 w ZNP
Aktualności

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszamy do skorzystania z kart dostarczanych przez firmę Benefit Systems.

Karta MultiSport Plus
możliwość kilkukrotnego korzystania każdego dnia, dostęp do blisko 4000 obiektów i 25 dyscyplin.

Cena za kartę Multisport Plus dla pracownika Uniwersytetu Śląskiego wynosi 169,00 zł na miesiąc.
Cena za kartę Multisport Plus dla członka ZNP w UŚ wynosi 111,00 zł/m-c.

Ponad to członkowie ZNP, którzy ukończyli 60 rok życia a nadal są pracownikami mogą wykupić Kartę Senior w bardzo atrakcyjnej cenie 40 zł/m-c.

Każda z osób przystępująca do programu ma również możliwość zgłoszenia:

 • Maksymalnie trójki dzieci:
  • Karta KIDS w cenie 89 zł/m-c
  • Karta basenowa dla dzieci w cenie 40 zł/m-c
 • Jednej osoby powyżej 15 roku życia:
  • Karta Osoby Towarzyszącej w cenie 179 zł/m-c
 • Zgłoszenie maksymalnie dwóch osób powyżej 60 roku życia:
  • Karta Senior w cenie 40 zł/m-c

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych kart prosimy o przesłanie maila na adres: znp@us.edu.pl lub zgłoszenie telefoniczne 32 3591640.

Zgłoszenia i wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w Sekretariacie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 a lub na konto ZNP w UŚ: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921.

Regulamin korzystania z kart oraz więcej informacji o korzyściach płynących z posiadania powyższych kart znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.benefitsystems.pl.

Karty będą wydawane od 27 dnia każdego miesiąca.
Podlegają zwrotowi w przypadku nie korzystania z nich w kolejnym miesiącu.

Wniosek o przystąpienie do programu

Oświadczenie pracownika

Oświadczenie dla seniora

Oświadczenie dla dziecka

Oświadczenie osoba towarzysząca

W oświadczeniach nazwa i siedziba pracodawcy proszę wpisać Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przypominamy, że każdy pracownik Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość dołączenia do grona członków ZNP. Wystarczy wypełnioną deklarację członkowską dostarczyć do siedziby ZNP. Zapraszamy serdecznie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Wysany przez root dnia 20-11-2019 o godz. 10:20:31 (164 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: V Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza RSzWiN ZNP
Aktualności
W dniach 25-26 października 2019 r. w Warszawie obradowała V Krajowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Konferencję otworzył Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Janusz Rak, który po uroczystym wprowadzeniu przez poczet sztandarowy Sztandaru Rady SzWiN ZNP powitał przybyłych gości i delegatów. W imieniu gości głos zabrał Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego kol. Sławomir Broniarz, który życzył zebranym owocnych obrad.

Obradom Konferencji przewodniczyli kol. kol. Stanisław Różycki, Aneta Trojanowska i Cezary Czyżewski.

Zadaniem Konferencji było:
 1. przyjęcie regulaminu obrad i wyborów (delegaci otrzymali projekt Regulaminu) – do przedstawionego projektu zgłoszono szereg poprawek, a po ich przyjęciu zebrani delegaci przyjęli Regulamin obrad i wyborów V Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
 2. przyjęcie sprawozdania ustępującego Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z działań podejmowanych w kadencji 2014-2019 (delegaci wcześniej otrzymali pełną treść sprawozdania) – skrót sprawozdania przedstawił ustępujący Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Janusz Rak;
 3. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z przeprowadzonych w kadencji 2014-2019 czynności kontrolnych (delegaci otrzymali treść Sprawozdania) – sprawozdanie odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP kol. Jan Sikorski;
 4. przeprowadzenie dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami – merytoryczny głos w dyskusji zabrało kilkunastu delegatów;
 5. udzielenie absolutorium ustępującemu organowi statutowemu – Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP – delegaci zaaprobowali działania Prezydium i udzielili mu absolutorium;

 6. Zebrani na ręce ustępującego Prezesa Rady SzWiN ZNP kol. Janusza Raka złożyli podziękowanie za zaangażowanie, włożoną pracę i poświęcony czas dla dobra Naszej organizacji.

 7. ustalenie liczby członków przyszłego Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (jedenastu) oraz Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (pięciu);
 8. dokonanie wyboru Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na kadencję 2019-2024 – delegaci zgłosili kandydaturę jednej osoby, której po głosowaniu powierzyli funkcję Prezesa Rady SzWiN ZNP;

 9. Prezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na kadencję 2019-2024 został kol. Janusz Szczerba (UTH w Radomiu).
  G R A T U L U J E M Y ! ! !

  Kol. Janusz Szczerba został jednocześnie członkiem Prezydium ZG ZNP oraz delegatem Rady na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP.

 10. dokonanie wyboru członków Zarządu Głównego ZNP, którzy staną się automatycznie członkami Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz delegatami Rady na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP – Rada otrzymała do obsadzenia 4 mandaty (jeden mandat automatycznie objął Prezes Rady SzWiN ZNP kol. Janusz Szczerba);

 11. Delegaci wybrali członków ZG ZNP na kadencję 2019-2024, zostali nimi: kol. Aneta Trojanowska (UŚ w Katowicach), kol. Barbara Kościelniak-Mucha (PŁ w Łodzi) oraz kol. Cezary Czyżewski (UWM w Olsztynie).

 12. dokonanie wyboru pozostałych członków Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (w liczbie siedmiu);

 13. Członkami Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zostali także: kol. Filip Ilkowski (UW w Warszawie), Wirginia Likus (ŚUM w Katowicach), Jarosław Marczak (UŁ w Łodzi), Wioletta Przystaś (PŚ w Gliwicach), Janusz Rak (PCz w Częstochowie), Artur Stec (PRz w Rzeszowie) i Elżbieta Szul-Pietrzak (PWr we Wrocławiu).

 14. dokonanie wyboru członka Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP, który automatycznie zostanie członkiem Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz delegatem Rady na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP;

 15. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej ZNP został kol. Jan Sikorski (UTH w Radomiu).

 16. dokonanie wyboru pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP (w liczbie czterech);

 17. Członkami Komisji Rewizyjnej Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP zostali: kol. Barbara Dawidowska-Marynowicz (UO w Opolu), Edyta Gheribi (UŁ w Łodzi), Krystian Janiszewski (PŚ w Gliwicach) i Małgorzata Kupczyńska (PŁ w Łodzi).

 18. dokonanie wyboru pozostałych delegatów Rady na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP (w liczbie pięciu);

 19. Delegatami na XLII Krajowy Zjazd Delegatów ZNP zostali również: kol. Filip Ilkowski (UW w Warszawie), Gabriela Pasturczak (ZUT w Szczecinie), Wioletta Przystaś (PŚ w Gliwicach), Stanisław Różycki (RSzWiN) i Artur Stec (PRz w Rzeszowie).

 20. przeprowadzenie dyskusji nad programem działania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na kadencję 2019-2024 (delegaci otrzymali projekt Uchwały programowej) – w dyskusji głos zabrało kilkunastu delegatów zgłaszając merytoryczne poprawki;
 21. przyjęcie uchwały programowej – delegaci przyjęli Uchwałę programową V Krajowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, w której określone zostały wytyczne do programu działania Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki na kadencję 2019÷2024;
 22. zakończenie Konferencji – po uroczystym wyprowadzeniu Sztandaru Rady SzWiN ZNP obrady Konferencji zostały zakończone.
1-sze posiedzenie Prezydium Rady SzWiN ZNP

W dniu 26 października 2019 r. po raz pierwszy zebrało się Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w celu ukonstytuowania się. Wybrano członków Sekretariatu Rady, którymi zostali:

kol. Janusz Szczerba – Prezes Rady SzWiN ZNP;
kol. Aneta Trojanowska – I Wiceprezes Rady SzWiN ZNP;
kol. Barbara Kościelniak-Mucha – Wiceprezes Rady SzWiN ZNP;
kol. Cezary Czyżewski – Wiceprezes Rady SzWiN ZNP.

Wysany przez root dnia 06-11-2019 o godz. 09:20:22 (71 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Dzien Nauczyciela
Aktualności
Wysany przez root dnia 15-10-2019 o godz. 19:01:07 (87 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Informacja
AktualnościInformujemy, że w dniach od 20.08.2019 do 03.09.2019 r. Sekretariat Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim będzie czynny codziennie w godzinach 12.30-15.30.
Wysany przez root dnia 25-08-2019 o godz. 11:18:44 (107 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)
Aktualności: Grecja - wolne miejsca
Aktualności

Posiadamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd do Grecji w terminie 01-10 sierpnia br.

Szczegóły w załączniku.

Zapisy i wpłaty do 31 lipca 2019 r.

Zapraszamy serdecznie
Wysany przez root dnia 09-07-2019 o godz. 15:06:00 (146 odson)
(Czytaj wicej | Wynik: 0)