O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Porozumienie w sprawie wypłacenia jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielom akademickim
W dniu 11 października 2017 r. zostało zawarte pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach a działającymi w Uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” Porozumienie w sprawie wypłacenia w listopadzie 2017 r. jednorazowej premii dodatkowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi. Treść porozumienia w załączniku.
Wysano dnia 26-10-2017 o godz. 14:02:10 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności