O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP dotyczące podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP i KSN "Solidarność" z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko. Agendą spotkania były sprawy dotyczące nowego algorytmu. Sekretariat Rady w dniu 23 listopada przekazał Ministrowi Gowinowi pismo wraz z uzupełniającą opinią dotyczącą stanowiska Rady w sprawie algorytmu, przekazując merytoryczne uwagi do dyskusji. Jednak Ministerstwo już przed spotkaniem podjęło decyzję w sprawie algorytmu i przekazało swoje stanowisko do Stałej Podkomisji Sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego na posiedzenie w dniu 15 grudnia. Ponieważ kolejny raz czujemy się oszukani i zniesmaczeni prowadzeniem dialogu w takiej formie, przekazuję nasze dodatkowe stanowisko w celu zapoznania z nim całego środowiska akademickiego. Jednocześnie przesyłam informację Ministerstwa w sprawie algorytmu przesłaną na Komisję. Pełne wyjaśnienia w tej sprawie Sekretariat Rady przedstawi na posiedzeniu w dniu 16 grudnia.

Uwaga! Ze względu na presję czasową dotyczącą przekazania naszej opinii dodatkowej, w tabeli drugiej jest błąd polegający na zamianie wartości w kolumnie trzeciej i czwartej. Dane z kolumny czwartej powinny być w kolumnie trzeciej natomiast dane z kolumny trzeciej - w kolumnie czwartej. Dane liczbowe są podawane w tysiącach złotych.

Janusz Szczerba
wiceprezes Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Wysano dnia 15-12-2016 o godz. 13:43:44 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności