O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: List Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusza Raka z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Rozpoczynający się rok akademicki 2016/2017, stawia przed nami istotne wyzwania, ale jest także szansą na realizację planów zawodowych. Po raz kolejny czekają nas bowiem zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego wynikające z uchwalonej w okresie wakacji, kolejnej w ciągu ostatnich lat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W obszarze dotyczącym zatrudnienia nauczycieli akademickich pojawiły się pozytywne zmiany wynikające z wydłużenia do 4 lat okresu pomiędzy terminami ocen i ułatwienia awansów zawodowych bez potrzeby ogłaszania konkursów. Kolejną ważną sprawą, o którą zabiegaliśmy w 2015 roku, a obejmującą wszystkich pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki jest ograniczenie praktyk zatrudniania na czas określony. Problem ten dotyczy zwłaszcza młodszych pracowników nauki - asystentów i adiunktów....

Całość listu w załączniku
Wysano dnia 05-10-2016 o godz. 16:42:55 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności

Przepraszamy, komentarze dla tego artykuu s niedostpne.