O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka Uczelnianej Organizacji ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
  6. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  7. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Aktualności: Komunikat w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016
W dniu 19 lipca 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w uczelni związkami zawodowymi w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016.
Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone rozmowami z władzami uczelni w celu uzgodnienia stanowisk, w jego treści zapisany jest sposób rozdziału środków podwyżkę zależną od wyników w pracy dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Wypłata podwyżek wraz z wyrównaniem od 1 stycznia br. nastąpi nie później niż 30 grudnia 2016 r.
Treść Porozumienia w sprawie realizacji podwyżki zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016 w załączniku.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ

mgr Aneta Trojanowska
Wysano dnia 19-07-2016 o godz. 18:06:00 przez root
 
Pokrewne linki
· Wicej z Aktualności
· Napisane przez root


Najczciej czytany artyku o Aktualności:
Porozumienie w sprawie zwiekszenia wynagrodzen od 1 stycznia 2013 r.

 
Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku

 
Pokrewne tematy

Aktualności