O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. KARTA MULTISPORT PLUS

VII. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
  2. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - składka 12 zł
  3. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  4. Polisa dla członków programu Bezpieczna Rodzina
VIII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE IX. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA X. PORADY PRAWNE
XI. KLUB ANTYMOBINGOWY
XII. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XIII. LINKI
 
Spoleczny Inspektor Pracy

Z Uniwersytetem Śląskim jestem związany od stycznia 2003 roku. Pracuję w grupie pracowników inżynieryjno-technicznych w Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii. Od sierpnia 2005 r. pełnię funkcję Społecznego Inspektora Pracy w Instytucie Chemii.
W roku 1998 ukończyłem studia inżynierskie w zakresie Technologii Odzyskowych, Gospodarki Cieplnej i Ekologii na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W 2006 roku ukończyłem studia podyplomowe nt. „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” organizowane przez Politechnikę Krakowską.
W grudniu 2007 roku zostałem wybrany na Społecznego Inspektora Pracy. Kandydaturę pozytywnie zaopiniowały Związki Zawodowe działające przy Uniwersytecie Śląskim, gdzie od lutego 2008 r. pełnię tę zaszczytną funkcję.Kontakt:
Instytut Chemii
40-007 Katowice,
ul. Szkolna 9
pokój nr 39, I p.
tel. (32) 359-15-45
tomasz.zarski@us.edu.pl

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2008-04-11 (8011 odson)

[ Wr ]