O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. KARTA MULTISPORT PLUS

VII. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
 2. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - składka 12 zł
 3. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 4. Polisa dla członków programu Bezpieczna Rodzina
VIII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE IX. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA X. PORADY PRAWNE
XI. KLUB ANTYMOBINGOWY
XII. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XIII. LINKI
 
Karta MultiSport Plus

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Śląskiego, a w szczególności członków Związku Nauczycielstwa Polskiego zapraszamy do skorzystania z kart dostarczanych przez firmę Benefit Systems.

Karta MultiSport Plus
możliwość kilkukrotnego korzystania każdego dnia, dostęp do blisko 4000 obiektów i 25 dyscyplin.

Cena za kartę Multisport Plus dla pracownika Uniwersytetu Śląskiego wynosi 169,00 zł na miesiąc.
Cena za kartę Multisport Plus dla członka ZNP w UŚ wynosi 111,00 zł/m-c.

Ponad to członkowie ZNP, którzy ukończyli 60 rok życia a nadal są pracownikami mogą wykupić Kartę Senior w bardzo atrakcyjnej cenie 40 zł/m-c.

Każda z osób przystępująca do programu ma również możliwość zgłoszenia:

 • Maksymalnie trójki dzieci:
  • Karta KIDS w cenie 89 zł/m-c
  • Karta basenowa dla dzieci w cenie 40 zł/m-c
 • Jednej osoby powyżej 15 roku życia:
  • Karta Osoby Towarzyszącej w cenie 179 zł/m-c
 • Zgłoszenie maksymalnie dwóch osób powyżej 60 roku życia:
  • Karta Senior w cenie 40 zł/m-c

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferowanych kart prosimy o przesłanie maila na adres: znp@us.edu.pl lub zgłoszenie telefoniczne 32 3591640.

Zgłoszenia i wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w Sekretariacie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ul. Bankowa 12 a lub na konto ZNP w UŚ: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921.

Regulamin korzystania z kart oraz więcej informacji o korzyściach płynących z posiadania powyższych kart znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.znp.us.edu.pl/www.benefitsystems.pl.

Karty będą wydawane od 27 dnia każdego miesiąca.
Podlegają zwrotowi w przypadku nie korzystania z nich w kolejnym miesiącu.

Wniosek o przystąpienie do programu

Oświadczenie pracownika

Oświadczenie dla seniora

Oświadczenie dla dziecka

Oświadczenie osoba towarzysząca

W oświadczeniach nazwa i siedziba pracodawcy proszę wpisać Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przypominamy, że każdy pracownik Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość dołączenia do grona członków ZNP. Wystarczy wypełnioną deklarację członkowską dostarczyć do siedziby ZNP. Zapraszamy serdecznie.

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2020-01-09 (282 odson)

[ Wr ]