O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje do kwietnia 2019 r.
  6. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje od października 2018 r.
  7. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  8. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla czlonkow ZNP i ich rodzin - obowiazuje do kwietnia 2019r.

Dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim.
Miło mi poinformować, że w ramach oferty produktowej mamy nowe rozszerzenie „BEZPIECZNEJ RODZINY” możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową Rodziców/Teściów/Wnuków.
Oferta dostępna jest tylko dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i ich rodzin.
Do nowej BR mogą przystąpić:
• Pracownicy – członkowie ZNP Uniwersytetu Śląskiego
• Małżonkowie/Partnerzy w/w Pracowników,
• Dzieci w/w Pracowników do 30 roku życia, pod warunkiem pozostawania z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym,
• Rodzice/Teściowie - brak ograniczenia wiekowego na wejście do ubezpieczenia – ochrona wygasa z chwilą ukończenia 80 roku życia.
• Wnuki – do 30 roku życia

Pracownicy, ich małżonkowie/partnerzy, dzieci oraz wnuki zawsze przystępują do Opcji 1 - przy wysokości składki 8,75 zł lub 11,25 zł
Rodzice i teściowie do Opcji 2przy wysokości składki 8,75 zł lub 11,25 zł

Zakres ubezpieczenia w poszczególnych opcjach poniżej:
 
Opcja 1 SUMA UBEZPIECZENIA (pln)
śmierć w wyniku NW 70 000
świadczenie dodatkowe w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym 5 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w NW
600 pln za 1% uszczerbku
60 000
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w wyniku NW 6 000
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 6 000
zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku NW 10 000
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW
60 zł za dzień max 90 dni
5 400
jednorazowe świadczenie z tytułu uciążliwości leczenia w wyniku NW 800
zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku NW 2 000
jednorazowe świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 450
Zakres ubezpieczenia rozszerzony o zawały serca/ udary mózgu TAK
Assistance na terenie RP TAK
Składka miesięczna w pln
Pracownik/Małżonek/Partner/Dziecko/Wnuk

8,75/11,25*
*rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportów

Opcja 2 (opcja tylko dla rodziców/teściów) SUMA UBEZPIECZENIA (pln)
śmierć w wyniku NW 35 000
świadczenie dodatkowe w przypadku śmierci w wypadku komunikacyjnym 5 000
trwały uszczerbek na zdrowiu w NW
300 pln za 1% uszczerbku
30 000
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów w wyniku NW 6 000
zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 6 000
dzienne świadczenie szpitalne z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW
30 zł za dzień max 90 dni
2 700
zwrot kosztów rehabilitacji w wyniku NW 5 000
zwrot kosztów leczenia poniesionych w wyniku NW
Zakres ubezpieczenia rozszerzony o zawały serca/ udary mózgu TAK
Assistance na terenie RP TAK
Składka miesięczna w pln 8,75/11,25*
*rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportów

UWAGA!!!
Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą w ramach ubezpieczenia „Ochrona w podróży” na preferencyjnych warunkach dla każdego ubezpieczonego.
Jedynie pracownik/małżonek/partner/dziecko mają możliwość skorzystania z bezpłatnej KL na terenie Europy w ramach jednej podróży do 14 dni.
Szczegółową ofertę oraz ulotkę znajdziecie Państwo w załączniku.
Jest to bardzo atrakcyjna oferta, z którą warto się zapoznać i rozważyć.
Składka pobierana jest bezpośrednio z wynagrodzenia, bez wychodzenia z domu lub wykonywania dodatkowych przelewów!

Jak przystąpić do ubezpieczenia?
Pracownicy - członkowie ZNP, którzy są już ubezpieczeni w BR i chcą dołączyć do ubezpieczenia nowych Członków Rodzin – Rodzica/Teścia/Wnuka składają:
- nowe Oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia podpisane przez pracownika oraz oświadczenie o przystąpieniu małżonka/partnera/dziecka – w 2 egzemplarzach;
- Deklarację wskazanie uposażonego, (uposażonego może wskazać każda osoba przystępująca do ubezpieczenia) – w 2 egzemplarzach;
- Wniosek o dokonywanie potrąceń - w 2 egzemplarzach;

Pracownicy - członkowie ZNP, którzy chcą przystąpić do ubezpieczenia wraz z członkami rodzin składają:

druk oświadczenia pracownika (w 2 egzemplarzach) oraz druk deklaracji wskazanie uposażonego (w 2 egzemplarzach każda z osób ubezpieczonych)

Wszystkie dokumenty składa się w Sekretariacie ZNP – Katowice, ul. Bankowa 12 a (I piętro).


Zachęcam do korzystania z promocji oferowanych przez Agencję NAU dotyczących ubezpieczeń domu, samochodu itp.

Przypominam, że członkowie, którzy posiadali karty NAU mogą je wznowić lub aktywować tylko jeśli przystąpili do ubezpieczenia “Bezpieczna Rodzina” za pośrednictwem strony internetowej NAU – w zakładce KLUB NAUCZYCIELA –WNIOSKI (i tam zakładka ODNOWIENIE KARTY lub WNIOSEK INTERNETOWY – dla nowych członków).

Wszystkich formalności dotyczących ubezpieczeń można sfinalizować w Sekretariacie ZNP.
Polecam i zapraszam – Sylwia Jakubiec-Strzała.

Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2016-05-04 (2135 odson)

[ Wr ]