O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
SKAD PRZYCHODZIMY? DOKAD ZMIERZAMY?
  • Organizacja Uczelniana ZNP przy Uniwersytecie Śląskim jest ogniwem największego i najstarszego nauczycielskiego związku zawodowego w naszym kraju- Związku Nauczycielstwa Polskiego.
  • ZNP liczy 110 lat i skupia 15 tysięcy ogniw w kraju , w tym 80 działających w publicznych wyższych uczelniach i instytucjach naukowych. zrzeszonych w Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie.
  • Aktualnie Organizacja Uczelniana ZNP przy Uniwersytecie Śląskim jest najliczniejszą uczelnianą organizacją Związku Nauczycielstwa Polskiego w Polsce i działa w 18 środowiskach Naszej Uczelni, tj. w Ogniskach Wydziałowych i Grupach Działania ZNP.
  • Jesteśmy organizacją niezależną, samorządną i dobrowolna, zrzeszającą pracowników Uniwersytetu oraz Jego emerytów i rencistów.
  • Naszym głównym celem jest obrona godności, praw i interesów członków Związku, działanie na rzecz podnoszenia rangi społecznej nauczyciela i pracownika nauki oraz aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza szkolnictwa wyższego i nauki.
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim działa w oparciu o Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, ustawę o związkach zawodowych, statut ZNP i przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2011-03-03 (5938 odson)

[ Wr ]