O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
  1. Karta tytułowa NAU
  2. Karta Klubu Nauczyciela
  3. Walory NAU
  4. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
  5. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje do kwietnia 2019 r.
  6. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - obowiązuje od października 2018 r.
  7. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
  8. Zakres świadczeń assistence
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 
Wladze Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Slaskim
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
(w kadencji 2014-2019)


PREZYDIUM RADY UCZELNIANEJ ZNP
SEKRETARIAT PREZYDIUM

Kol. mgr Aneta TROJANOWSKA - prezes Rady Uczelnianej ZNP
Kol. dr Małgorzata Nawrot - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP ds. pracowniczych
Kol. mgr Jolanta Zorychta - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP ds. socjalnych
Kol. Iwona Kantorysińska - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP ds. organizacyjnych
Kol. dr Radosław Zachariasz - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP ds. finansowych
Kol. dr Iwona Blicharska - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP ds. programowych
Kol. mgr Sylwia Jakubiec-Strzała - Sekretarz Rady Uczelnianej ZNP

CZŁONKOWIE PREZYDIUM

1.Kol. Aneta Trojanowska - Prezes Rady Uczelnianej ZNP
2.Kol. Blicharska Iwona
3.Kol. Czakon Tomasz
4.Kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna
5.Kol. Jakubiec-Strzała Sylwia
6.Kol. Jankowski Grzegorz
7.Kol. Kantorysińska Iwona
8.Kol. Kita Tomasz
9.Kol. Kołodziej Elwira
10.Kol. Korner Katarzyna
11.Kol. Kosiński Dariusz
12.Kol. Kycler Maria
13.Kol. Nawrot Małgorzata
14.Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy
15.Kol. Ślęczek-Czakon Danuta
16.Kol. Wyderka Wojciech
17.Kol. Zachariasz Radosław
18.Kol. Zorychta Jolanta


KOMISJA REWIZYJNA
UCZELNIANEJ ORGANIZACJI ZWIĄZKOWEJ ZNP

Kol. Tadeusz Maciąg - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kol. Ewa Michael- członek
Kol. Ewa Sendor - członek
Kol. Konrad Jochymczyk - członek

RADA UCZELNIANA ZNP W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM
(w kadencji 2014-2019)


1.Kol. Aneta Trojanowska –prezes Rady Uczelnianej ZNP
2.Kol. Bal Patryk
3.Kol. Blicharska Iwona
4.Kol. Czakon Tomasz
5.Kol. Eichhorn Ilona
6.Kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna
7.Kol. Jakubiec-Strzała Sylwia
8.Kol. Jankowski Grzegorz
9.Kol. Jarzembek Krystyna
10.Kol. Kantorysińska Iwona
11.Kol. Kita Tomasz
12.Kol. Klimek Marta
13.Kol. Kołodziej Elwira
14.Kol. Korner Katarzyna
15.Kol. Kosiński Dariusz
16.Kol. Kotulska Kazimiera
17.Kol. Kozioł Krzysztof
18.Kol. Kycler Maria
19.Kol. Machura Piotr
20.Kol. Morzycka Danuta
21.Kol. Nawrot Małgorzata
22.Kol. Ożarek Elżbieta
23.Kol. Peterek Magdalena
24.Kol. Piechaczek Andrzej
25.Kol. Przybylska Justyna
26.Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy
27.Kol. Sendek Grażyna
28.Kol. Szaniewska Małgorzata
29.Kol. Szustak Janina
30.Kol. Ślęczek-Czakon Danuta
31.Kol. Todos-Burny Barbara
32.Kol. Tomaszkiewicz Magdalena 33.Kol. Wardyń Robert
34.Kol. Wyderka Wojciech
35.Kol. Zachariasz Radosław
36.Kol. Zoremba Beata
37.Kol. Zorychta Jolanta
38.Kol. Żogała Feliks

WYDZIAŁOWE OGNISKA ZNP (kadencja 2014-2019)

Ognisko ZNP przy Wydziale Biologii i Ochronie Środowiska
1.Kol. Nawrot Małgorzata - prezes

2.Kol. Kurtyka Renata - wiceprezes
3.Kol. Jedrzejczyk-Korycińska Monika - członek
4.Kol. Jochymczyk Konrad - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Filologicznym
1.Kol. Maciąg Tadeusz - prezes

2.Kol. Boryszko Iwona - członek
3.Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy - członek
4.Kol. Zoremba Beata - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Nauk Społecznych
1. kol. Czakon Tomasz - prezes

2. kol. Machura Piotr - wiceprezes
3. kol. Klimek Marta - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii
1. kol. Korner Katarzyna - wiceprezes
2. kol. Sendor Ewa - członek
3. kol. Urbańczyk Agnieszka - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Prawa i Administracji
1. kol. Szaniewska Małgorzata - prezes

2. kol. Wola Agnieszka - wiceprezes
3. kol. Potapowicz Roman - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Radia i Telewizji
1. kol. Ilona Eichhorn - prezes

2. kol. Woźniak Mariusz - wiceprezes
3. kol. Kuchta Izabela - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
1. kol. Zachariasz Radosław - prezes

2. kol. Bal Patryk - członek
3. kol. Dec Jan - członek
4. kol. Kantorysińska Iwona - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Nauk o Ziemi
1. kol. Jankowski Grzegorz - prezes

2. kol. Mielczarek Jolanta - wiceprezes
3. kol. Alwaeli Aleksandra - członek

Ognisko ZNP przy Instytucie Chemii
1. kol. Jarzembek Krystyna - prezes

2. kol. Kozik Violetta - wiceprezes
3. kol. Żarska Monika - członek

Ognisko ZNP przy Instytucie Fizyki
1. kol. Kołodziej Elwira - prezes

2. kol. Gruszka Irena - członek
3. kol. Trzcionka Bogumił - członek
4. kol. Bieszczad Dorota - członek

Ognisko ZNP przy Instytucie Matematyki
1. kol. Kozioł Krzysztof - prezes

2. kol. Gacki Henryk - członek
3. kol. Górnioczek Maria - członek

Ognisko Międzywydziałowe ZNP w Cieszynie
1. kol. Piechaczek Andrzej - prezes

2. kol. Kazimor Katarzyna - członek

Ognisko ZNP przy Bibliotece UŚ
1. kol. Blicharska Iwona - prezes

2. kol. Wawrzecka Joanna - wiceprezes
3. kol. Gagatek Małgorzata - członek

Ognisko ZNP przy Administracji Ogólnouczelnianej
1. kol. Żogała Feliks - prezes

2. kol. Polonek Krzysztof - członek
3. kol. Todos-Burny Barbara - członek
4. kol. Sak Ewa - członek
5. kol. Wardyń Robert - członek
6. kol. Kosiński Dariusz - członek

Ognisko ZNP przy Szkole Zarządzania
1. kol. Wyderka Wojciech - prezes

2. kol. Dąbek Edward - członek
3. kol. Knapik Grzegorz - członek

Ognisko ZNP przy Osiedlach Akademickich i Domu Asystenta
1. kol. Kita Tomasz - prezes

2. kol. Gajda Krystian - członek
3. kol. Czarska Mariola - członek

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP
1. kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna - przewodnicząca

2. kol. Mól Wanda - członek
3. kol. Czader Urszula - członek
4 kol. Malarczyk Genowefa - członek
5. kol. Pagacz Elżbieta - członek
6. kol. Hulist Elżbieta - członek
7. kol. Sowa Barbara - członek
8. kol. Kozłowska Irena - członek
9. kol. Dudek Elżbieta - członek
10. kol. Jarosz Teresa - członek
11. kol. Bieroń Wiesława - członek


Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-14 (16649 odson)

[ Wr ]