O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Dzialalnosc
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. KARTA MULTISPORT PLUS

VII. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP

NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA
 1. Polisa NAU - uprawnienia członka ZNP
 2. Dodatkowe ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin - składka 12 zł
 3. Szkody NNW ZNP - instrukcja postępowania
 4. Polisa dla członków programu Bezpieczna Rodzina
VIII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE IX. DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA X. PORADY PRAWNE
XI. KLUB ANTYMOBINGOWY
XII. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XIII. LINKI
 
Wladze Zwiazku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Slaskim
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

(w kadencji 2019-2024)
PREZYDIUM RADY UCZELNIANEJ ZNP


 1. Kol. Aneta TROJANOWSKA - prezes Rady Uczelnianej ZNP

 2. Kol. Iwona Blicharska - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP

 3. Kol. Iwona Kantorysińska - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP

 4. Kol. Jolanta Zorychta - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP

 5. Kol. Tomasz Czakon - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP

 6. Kol. Błażej Mądrzycki - Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP

 7. Kol. Kamila Banasik

 8. Kol. Małgorzata Domagała

 9. Kol. Dariusz Kosiński

 10. Kol. Maria Kycler

 11. Kol. Mirosław Nakonieczny

 12. Kol. Małgorzata Płońska

 13. Kol. Danuta Ślęczek – Czakon

 14. Kol. Katarzyna Korner

 15. Kol. Bogna Hołdyk-Koźbiał


KOMISJA REWIZYJNA ZNP (w kadencji 2019-2024)


 1. Kol. Grzegorz Jankowski

 2. Kol. Marzena Ksiądz

 3. Kol. Tadeusz Maciąg

 4. Kol. Agnieszka Pogoda-Ślęzak

 5. Kol. Ewa Sendor


RADA UCZELNIANA ZNP (w kadencji 2019-2024)


 1. Kol. Bal Patryk

 2. Kol. Banasik Kamila

 3. Kol. Blicharska Iwona

 4. Kol. Czakon Tomasz

 5. Kol. Domagała Małgorzata

 6. Kol. Golanka Bożena

 7. Kol. Górnioczek Maria

 8. Kol. Gruszka Irena

 9. Kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna

 10. Kol. Jakubiec-Strzała Sylwia

 11. Kol. Jochymczyk Konrad

 12. Kol. Kantorysińska Iwona

 13. Kol. Kantorysińska Martyna

 14. Kol. Kita Tomasz

 15. Kol. Klimek Marta

 16. Kol. Korner Katarzyna

 17. Kol. Kosiński Dariusz

 18. Kol. Kuwak-Nawrot Żaneta

 19. Kol. Kycler Maria

 20. Kol. Mądrzycki Błażej

 21. Kol. Nakonieczny Mirosław

 22. Kol. Peterek Magdalena

 23. Kol. Piechaczek Andrzej

 24. Kol. Płońska Małgorzata

 25. Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy

 26. Kol. Szaniewska Małgorzata

 27. Kol. Ślebarska Magdalena

 28. Kol. Ślęczek-Czakon Danuta

 29. Kol. Todos-Burny Barbara

 30. Kol. Trojanowska Aneta - Prezes Rady Uczelnianej ZNP

 31. Kol. Woskowicz - Ślęzak Beata

 32. Kol. Zoremba Beata

 33. Kol. Zorychta Jolanta

 34. Kol. Żogała Feliks


WYDZIAŁOWE OGNISKA ZNP (kadencja 2019-2024)

Ognisko ZNP przy Wydziale Biologii i Ochronie Środowiska
1. Kol. Jochymczyk Konrad - prezes

2. Kol. Ksiądz Marzena - wiceprezes
3. Kol. Nakonieczny Mirosław - członek
4. Kol. Kuc Zbigniew - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Filologicznym w Katowicach
1. Kol. Maciąg Tadeusz - prezes

2. Kol. Gwadera Małgorzata - członek
3. Kol. Niesporek Katarzyna - członek
4. Kol. Reizes-Dzieduszycki Jerzy - członek
5. Kol. Zoremba Beata - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Filologicznym w Sosnowcu
1. Kol. Kuwak-Nawrot Żaneta - prezes

2. Kol. Jędrycha Agata - członek
3. Kol. Cudak Iwona - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Nauk Społecznych
1. Kol. Czakon Tomasz - prezes

2. Kol. Klimek Marta - wiceprezes
3. Kol. Machura Piotr - członek
4. Kol. Woronko-Opacka Helena - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii
1. Kol. Korner Katarzyna - prezes

2. Kol. Peterek Magdalena - wiceprezes
3. Kol. Smorczewska Barbara - członek
4. Kol. Sendor Ewa - członek
5. Kol. Pogoda-Ślęzak Agnieszka - członek
6. Kol. Wydra Jolanta - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Prawa i Administracji
1. Kol. Szaniewska Małgorzata - prezes

2. Kol. Cichoń Agnieszka - członek
3. Kol. Mądrzycki Błażej - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach
1. Kol. Płońska Małgorzata - prezes

2. Kol. Kantorysińska Iwona - wiceprezes
3. Kol. Bal Patryk - członek
4. Kol. Osińska Katarzyna - członek

Ognisko ZNP przy Wydziale Nauk o Ziemi
1. Kol. Banasik Kamila - prezes

2. Kol. Woskowicz-Ślęzak Beata - wiceprezes
3. Kol. Biegun Iwona - członek
4. Kol. Mielczarek Jolanta - członek
5. Kol. Tomaszewska Radosława - członek

Ognisko ZNP przy Instytucie Chemii
1. Kol. Kantorysińska Martyna - prezes

2. Kol. Szpikowska-Sroka Barbara - wiceprezes
3. Kol. Żarska Monika - członek

Ognisko ZNP przy Instytucie Matematyki
1. Kol. Górnioczek Maria - prezes

2. Kol. Kozioł Krzysztof - wiceprezes

Ognisko ZNP w Chorzowie
1. Kol. Gruszka Irena - prezes

2. Kol. Kubacki Jerzy - wiceprezes

Ognisko Międzywydziałowe ZNP w Cieszynie
1. Kol. Piechaczek Andrzej - prezes

2. Kol. Kazimor Katarzyna - wiceprezes

Ognisko ZNP przy Bibliotece UŚ
1. Kol. Blicharska Iwona - prezes

2. Kol. Wawrzecka Joanna - wiceprezes
3. Kol. Tomaszek Michał - członek

Ognisko ZNP przy Osiedlach Akademickich i Domu Asystenta
1. Kol. Kita Tomasz - prezes


Ognisko ZNP przy Administracji Ogólnouczelnianej
1. Kol. Żogała Feliks - prezes

2. Kol. Kosiński Dariusz - wiceprezes
3. Kol. Jakubiec-Strzała Sylwia - członek
4. Kol. Machna Rafał - członek
5. Kol. Niemiec Katarzyna - członek
6. Kol. Spytkowska Karina - członek
7. Kol. Ślebarska Magdalena - członek

Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP
1. Kol. Hołdyk-Koźbiał Bogna - przewodnicząca

2. Kol. Jarosz Teresa - członek
3. Kol. Gancarek Maria - członek
4 Kol. Dziadkiewicz Wanda - członek
5. Kol. Juszczyk Halina - członek
6. Kol. Pagacz Elżbieta - członek
7. Kol. Szustak Janina - członek
8. Kol. Malarczyk Genowefa - członek
9. Kol. Hulist Elżbieta - członek
10. Kol. Hylla Barbara - członek
11. Kol. Blicharska – Mazur Maria - członek


Prawa autorskie © znp.us.edu.pl Wszystkie prawa zastrzeone.

Opublikowane: 2006-07-14 (17958 odson)

[ Wr ]