O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rada Uczelniana
przy Uniwersytecie Śląskim

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12a (I piętro)
Tel. (+048 32) 359-16-40, 359-20-49
E-mail: znp@us.edu.pl
Nr konta: 26 1750 0012 0000 0000 3655 2921

Aktualności: Informacja ze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Aktualności

16 maja br. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się długo odkładane i przekładane spotkanie przedstawicieli Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz KSN NSZZ „Solidarność” z podsekretarz stanu w MNiSW prof. Czerwińską i sekretarzem stanu prof. Aleksandrem Bobko. Ze strony RSzWiN ZNP w spotkaniu uczestniczyli: Prezes Janusz Rak oraz wiceprezesi Janusz Szczerba i Stanisław Różycki oraz zaproszony na nasz wniosek – wiceprzewodniczący OPZZ , kol. Andrzej Radzikowski.

Zobacz całość informacji

Wysany przez root dnia 18-05-2017 o godz. 15:01:36 (24 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wspomnienie o Wojciechu Wyderce
Aktualności

1 maja 2017 roku odszedł od nas mgr Wojciech Wyderka, nasz Kolega i Przyjaciel, zasłużony działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chciałoby się powiedzieć bardzo wiele, jednak brakuje słów – żadne z nich nie wyrażą żalu po jego stracie.

Wojtka poznałam bardzo dawno temu, kiedy rozpoczął pracę na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, na którym ja również pracowałam. Od początku, tj. od listopada 1990 roku zaangażował się w pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego wstępując do organizacji uczelnianej Związku Nauczycielstwa Polskiego i pełniąc w niej różne funkcje. Od 1993 roku do 2006 był członkiem Rady Oddziałowej ZNP na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. W 2006 r przeniósł się do Chorzowa, gdzie pracował w Szkole Zarządzania i został najpierw Mężem Zaufania a następnie Prezesem Ogniska ZNP. Od 2010 roku był członkiem ścisłych władz organizacji pełniąc funkcję członka Rady Uczelnianej i Prezydium Związku Nauczycielstwa Polskiego. W kadencji 2014-2018 był także członkiem Międzyzwiązkowego Zespołu ds. socjalnych, gdzie z wielką empatią pochylał się nad problemami innych. Był także członkiem związkowej Komisji ds. Turystyki, Rekreacji i Kultury, gdzie odpowiadał za organizację wyjazdów rekreacyjnych m.in na grzyby. Wszyscy pamiętamy jak bardzo kochał las i jak bardzo kochał takie wyjazdy.

W 2005 roku w uznaniu za jego działalność związkową na rzecz środowiska akademickiego został uhonorowany przez Zarząd Główny ZNP najwyższym wyróżnieniem związkowym czyli Złotą Odznaką.

Zawsze obowiązkowy, życzliwy, miał dla każdego dobre słowo. Nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. Bywało, że zapominał wtedy o sobie. Nie mam żadnych wątpliwości, że spotkałam wyjątkowego człowieka. Odpowiedzialnego, sumiennego, życzliwego - to tylko niektóre cechy. Do tej listy każdy z nas mógłby dodać wiele – wszyscy doświadczyliśmy jego wielkiego serca. Kochał rodzinę, był wspaniałym ojcem, przyjacielem wielu z nas, życzliwym kolegą i wszyscy darzyliśmy go ogromnym szacunkiem. Żegnamy go teraz, ale wierzymy, że jeszcze kiedyś się spotkamy po tamtej drugiej stronie życia.

Aneta Trojanowska.

Wysany przez root dnia 09-05-2017 o godz. 10:50:32 (80 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Ognisk/Sekcji Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Aktualności
26 kwietnia 2017 r. w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się Nadzwyczajna Konferencja Delegatów Ognisk/Sekcji Uczelnianej Organizacji Związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim. W Konferencji uczestniczyli Prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego Janusz Rak i Wiceprezes Rady Janusz Szczerba oraz delegaci z Ognisk i Sekcji Emerytów i Rencistów uczelnianej organizacji ZNP.
Nadzwyczajna Konferencja obradowała w sprawie zmiany Statutu Uczelnianej Organizacji Związkowej ZNP przy Uniwersytecie Śląskim na Statut Związku Nauczycielstwa Polskiego - jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie statutu. Konferencja obradowała także nad zmianą nazwy organizacji uczelnianej z: „Uczelniana Organizacja Związkowa Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” na: „Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach” – również jednogłośnie podjęto uchwałę o zmianie nazwy organizacji. Na koniec Konferencji głos zabrał Janusz Rak Prezes RSZWiN ZNP przedstawiając aktualne problemy środowiska i udział ZNP w pracach nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Głos zabrał także Wiceprezes Janusz Szczerba. Po krótkiej dyskusji Konferencję zakończono.
Wysany przez root dnia 09-05-2017 o godz. 13:05:41 (26 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Dyżury Prawnika w siedzibie związku
Aktualności
Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2017 r. w siedzibie związku raz w miesiącu członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady prawnej z zakresu prawa pracy. Porad prawnych będzie udzielał doktor Błażej Mądrzycki. Pierwszy dyżur będzie miał miejsce 21 kwietnia 2017 r w godz. 13.00 – 15.00 w siedzibie związku, Katowice ul. Bankowa 12a, o kolejnych terminach dyżurów będziemy informować. Serdecznie zapraszamy !
Uprzejmie informujemy, że kolejne terminy dyżurów doktora Błażeja Mądrzyckiego, udzielającego bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy dla członków Związku Nauczycielstwa Polskiego Uniwersytetu Śląskiego będą miały miejsce 26 maja i 30 czerwca 2017 r. od godz. 13.00 do 15.00 w siedzibie związku. Zapraszamy do korzystania z porad. Kolejne dyżury odbędą się po przerwie wakacyjnej.
Wysany przez root dnia 13-04-2017 o godz. 10:29:57 (39 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wybory Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego
Aktualności
W dniu 10.04.2017 r. w Kampusie Cieszyńskim odbyło się kolejne zebranie wyborcze pracowników Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane przez NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego. Celem zebrania był wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych na Wydziałach Artystycznym i Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. W zebraniu uczestniczyli pracownicy tych wydziałów, w tym członkowie NSZZ Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz goście – Prezes UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska i Wiceprzewodnicząca NZSZZ Solidarność mgr Ewa Żurawska. W trakcie spotkania przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, rolę związków zawodowych w tworzeniu i nadzorze nad tą służbą. Następnie przystąpiono do wyborów. Na funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego wybrano Andrzeja Piechaczka, Prezesa Międzywydziałowego Ogniska ZNP w Cieszynie. Nowo wybranemu Społecznemu Inspektorowi życzymy powodzenia w działalności na rzecz społeczności akademickiej, wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ
mgr Aneta Trojanowska

Wysany przez root dnia 13-04-2017 o godz. 10:26:39 (33 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych
Aktualności

Z okazji Świąt Wielkanocnych
najserdeczniejsze życzenia
składa
wszystkim pracownikom Uniwersytetu Śląskiego
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Wysany przez root dnia 12-04-2017 o godz. 10:53:15 (33 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: UOZ Związku Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie reformy systemu oświaty
Aktualności
Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z inicjatywą przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy edukacji pod hasłem „Referendum szkolne”. Pytanie, które zaproponowano to:

Czy jest Pani/Pan przeciw reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku?.

Uczelniana organizacja ZNP przy Uniwersytecie Śląskim zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w Sekretariacie związku, Katowice, ul. Bankowa 12 a. Można też pobrać listę ze strony: www.referendum-szkolne.pl, wydrukować, podpisać i przynieść do siedziby związku. Bardzo prosimy wszystkich naszych Członków i Sympatyków o włączenie się do akcji zbierania podpisów.

Wysany przez root dnia 06-03-2017 o godz. 07:27:02 (74 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Dzień Kobiet
Aktualności
Z okazji Dnia Kobiet Związek Nauczycielstwa Polskiego
przy Uniwersytecie Śląskim składa wszystkim Paniom życzenia
wszystkiego co najlepsze, nieprzejednanej wiary we własne
umiejętności, pewności siebie i wielkiej wytrwałości.

W miesiącu marcu 2017 wszystkie nowe członkinie,
które zechcą wpisać się do ZNP otrzymają
w prezencie bilet dla 2 osób
na wybrany przez siebie spektakl teatralny.
Zapraszamy serdecznie.


Wysany przez root dnia 02-03-2017 o godz. 13:43:48 (63 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Zmiana konta bankowego
Aktualności
Związek Nauczycielstwa Polskiego przy
Uniwersytecie Śląskim informuje, że od dnia 01 marca 2017
został zmieniony nr konta bankowego na:
26175000120000000036552921
Raiffeisen Polbank

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta.
Poprzedni numer konta będzie aktualny do czerwca 2017 r.
Wysany przez root dnia 02-03-2017 o godz. 13:37:19 (60 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wycieczka do Lwowa
AktualnościPosiadamy jeszcze wolne miejsca na atrakcyjną wycieczkę do Lwowa – 31.03.-02.04.2017 r.
Zapraszamy. (czytaj więcej)
Wysany przez root dnia 13-02-2017 o godz. 14:04:25 (93 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)