O ZNP
"Kim jesteśmy?"
 
Działalność
I. ZARZĄD GŁÓWNY ZNP
II. RADA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI
III. ZARZĄD ŚLĄSKIEGO OKRĘGU ZNP

IV. PREZYDIUM I RADA UCZELNIANA ZNP

V. WYDARZENIA TURYSTYCZNO-KULTURALNE
VI. OGNISKA I GRUPY DZIAŁANIA ZNP
VII. ŚWIADCZENIA I ZASIŁKI STATUTOWE VIII. PORADY PRAWNE
IX. KLUB ANTYMOBINGOWY
X. SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY
XI. ARCHIWALIA
XII. LINKI
 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
Rada Uczelniana
przy Uniwersytecie Śląskim

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12a (I piętro)
Tel. (+048 32) 359-16-40, 359-20-49
E-mail: znp@us.edu.pl
Nr konta: 41 1050 1214 1000 0007 0005 6518

Aktualności: Wycieczka do Lwowa
AktualnościPosiadamy jeszcze wolne miejsca na atrakcyjną wycieczkę do Lwowa – 31.03.-02.04.2017 r.
Zapraszamy. (czytaj więcej)
Wysany przez root dnia 13-02-2017 o godz. 15:04:25 (20 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Mamy nowego Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy w Uniwersytecie Śląskim
Aktualności
W dniu 30.01.2017 r. w budynku CNIBA odbyło się zebranie wyborcze pracowników Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego zorganizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Celem zebrania był wybór Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W zebraniu uczestniczyło 54 pracowników, w tym członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego, NSZZ Solidarność oraz osoby niezrzeszone, a także zaproszeni goście – Prezes UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska i Uczelniany Społeczny Inspektor Pracy inż. Tomasz Żarski.

W trakcie spotkania przedstawiono podstawy prawne funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy, rolę związków zawodowych w tworzeniu i nadzorze nad tą służbą oraz strukturę Społecznej Inspekcji Pracy w Uniwersytecie Śląskim. Następnie przystąpiono do wyborów.

Na funkcję Oddziałowego Społecznego Inspektora Pracy dla pracowników zatrudnionych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego wybrano w głosowaniu tajnym mgr Joannę Wawrzecką. Nowo wybranej Pani Inspektor życzymy powodzenia w działalności na rzecz społeczności akademickiej, wielu sukcesów w pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ
mgr Aneta Trojanowska
Wysany przez root dnia 01-02-2017 o godz. 13:47:08 (27 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego do Projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Aktualności
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Prezesa Janusza Raka przedstawiam opinię RSZWiN ZNP w sprawie założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opracowanego przez prof. Marka Kwieka z Zespołem Autorskim w ramach projektu MNiSW "Ustawa 2.0". Opinia ta jest wynikiem ożywionej dyskusji, która toczy się od pewnego czasu w naszym środowisku i dotyczy kierunków zmian w szkolnictwie wyższym. Uwagi zostały przedstawione w podziale na najistotniejsze zdaniem RSZWiN ZNP bloki tematyczne dotyczące podstawowych założeń w opiniowanym dokumencie.

Opinia Rady SZWiN ZNP w załączniku.

Prezes Rady Uczelnianej UOZ ZNP przy UŚ mgr Aneta Trojanowska
Wysany przez root dnia 17-01-2017 o godz. 13:52:57 (35 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Wolne miejsca
Aktualności
Posiadamy jeszcze wolne miejsca na bardzo atrakcyjne wycieczki:
  • WŁOCHY (San Marino, Rzym, Asyż, Werona i Wenecja) - czytaj więcej
  • Kraje nadbałtyckie – Wilno, Ryga, Tallin z promem do Helisinek oraz Augustów - czytaj więcej
Wysany przez root dnia 17-01-2017 o godz. 13:38:32 (51 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Aktualności


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia: miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,

zdrowia które pozwala przetrwać najgorsze. Pracy, która pomaga żyć.

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać

i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.


W imieniu Rady Uczelnianej UOZ Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UŚ

życzy prezes Aneta Trojanowska
Wysany przez root dnia 15-12-2016 o godz. 14:59:01 (53 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP dotyczące podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni
Aktualności
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie przedstawicieli RSzWiN ZNP i KSN "Solidarność" z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Aleksandrem Bobko. Agendą spotkania były sprawy dotyczące nowego algorytmu. Sekretariat Rady w dniu 23 listopada przekazał Ministrowi Gowinowi pismo wraz z uzupełniającą opinią dotyczącą stanowiska Rady w sprawie algorytmu, przekazując merytoryczne uwagi do dyskusji. Jednak Ministerstwo już przed spotkaniem podjęło decyzję w sprawie algorytmu i przekazało swoje stanowisko do Stałej Podkomisji Sejmowej ds. nauki i szkolnictwa wyższego na posiedzenie w dniu 15 grudnia. Ponieważ kolejny raz czujemy się oszukani i zniesmaczeni prowadzeniem dialogu w takiej formie, przekazuję nasze dodatkowe stanowisko w celu zapoznania z nim całego środowiska akademickiego. Jednocześnie przesyłam informację Ministerstwa w sprawie algorytmu przesłaną na Komisję. Pełne wyjaśnienia w tej sprawie Sekretariat Rady przedstawi na posiedzeniu w dniu 16 grudnia.

Uwaga! Ze względu na presję czasową dotyczącą przekazania naszej opinii dodatkowej, w tabeli drugiej jest błąd polegający na zamianie wartości w kolumnie trzeciej i czwartej. Dane z kolumny czwartej powinny być w kolumnie trzeciej natomiast dane z kolumny trzeciej - w kolumnie czwartej. Dane liczbowe są podawane w tysiącach złotych.

Janusz Szczerba
wiceprezes Rady
Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Wysany przez root dnia 15-12-2016 o godz. 14:43:44 (69 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Pikieta ZNP 10 października 2016
Aktualności
W związku z negatywnymi konsekwencjami reformy edukacji minister Anny Zalewskiej, polegającymi m.in. na likwidacji gimnazjów, Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje 10 października pikiety w 16 miastach wojewódzkich. W Katowicach pikieta odbędzie się przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, między godz.14.00 a 15.00.

Informacje dotyczące pikiety w załączniku.

Osoby chętne do udziału w pikiecie proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim.


Wysany przez root dnia 05-10-2016 o godz. 17:56:15 (123 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: List Prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP Janusza Raka z okazji rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017
Aktualności
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Rozpoczynający się rok akademicki 2016/2017, stawia przed nami istotne wyzwania, ale jest także szansą na realizację planów zawodowych. Po raz kolejny czekają nas bowiem zmiany w funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego wynikające z uchwalonej w okresie wakacji, kolejnej w ciągu ostatnich lat nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W obszarze dotyczącym zatrudnienia nauczycieli akademickich pojawiły się pozytywne zmiany wynikające z wydłużenia do 4 lat okresu pomiędzy terminami ocen i ułatwienia awansów zawodowych bez potrzeby ogłaszania konkursów. Kolejną ważną sprawą, o którą zabiegaliśmy w 2015 roku, a obejmującą wszystkich pracowników sektora szkolnictwa wyższego i nauki jest ograniczenie praktyk zatrudniania na czas określony. Problem ten dotyczy zwłaszcza młodszych pracowników nauki - asystentów i adiunktów....

Całość listu w załączniku
Wysany przez root dnia 05-10-2016 o godz. 17:42:55 (120 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016
Aktualności
W dniu 19 lipca 2016 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego a działającymi w uczelni związkami zawodowymi w sprawie realizacji podwyżki wynagrodzeń zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016.
Podpisanie porozumienia zostało poprzedzone rozmowami z władzami uczelni w celu uzgodnienia stanowisk, w jego treści zapisany jest sposób rozdziału środków podwyżkę zależną od wyników w pracy dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami. Wypłata podwyżek wraz z wyrównaniem od 1 stycznia br. nastąpi nie później niż 30 grudnia 2016 r.
Treść Porozumienia w sprawie realizacji podwyżki zależnej od wyników pracy pracowników uczelni w roku 2016 w załączniku.

Prezes Rady Uczelnianej
UOZ ZNP przy UŚ

mgr Aneta Trojanowska
Wysany przez root dnia 19-07-2016 o godz. 19:06:00 (227 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)
Aktualności: Komunikat w sprawie dodatkowego ubezpieczenie NNW dla członków ZNP i ich rodzin
Aktualności
Drogi Członku ZNP
Informujemy i przypominamy, że każdy członek Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada dodatkowe ubezpieczenie NNW opłacane przez nasz Związek.
Aktualnie NAU oferuje specjalnie dla członków ZNP i ich rodzin dodatkowe ubezpieczenie NNW za jedyne 8,75 zł miesięcznie od osoby.
Szczegółową ofertę oraz ulotkę znajdziecie Państwo w załącznikach.
Jest to bardzo atrakcyjna oferta, z którą warto się zapoznać i rozważyć.
Składka pobierana jest bezpośrednio z wynagrodzenia, bez wychodzenia z domu lub wykonywania dodatkowych przelewów!

Aby przystąpić do ubezpieczenia należy wypełnić druk oświadczenia (w 2 egzemplarzach pracownik) oraz druk uposażenia (w 2 egzemplarzach każda z osób ubezpieczonych) i złożyć potrzebne dokumenty w Sekretariacie ZNP – Katowice, ul. Bankowa 12 a (I piętro).

Wszystkie formalności dotyczące ubezpieczeń finalizowane są w Sekretariacie ZNP.
Osoby, które do 15 maja br. zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia będą nim objęte od 1 czerwca 2016 roku. Przystąpienie po tym terminie - okres ubezpieczenia będzie obowiązywał od następnego miesiąca.

Wysany przez root dnia 04-05-2016 o godz. 14:27:12 (263 odson)
(Czytaj wicej | Aktualności)